Giới thiệu XRP United: Sàn giao dịch đồng tiền kỹ thuật số XRP

Trên twitter của một thành viên cộng đồng XRP BankXRP cho biết sự ra mắt của sàn giao dịch XRP đầy đủ đầu tiên.
Các cặp giao dịch được XRP United gồm
BTC / XRP
ETH / XRP
BCH / XRP
XMR / XRP (Chưa được phát hành. Để được thêm ngay khi chiếc ví Monero được tích hợp)
Việc ra mắt đã được phát trực tiếp ngày hôm qua (23/10/2018), người dùng muốn kiểm tra việc trao đổi, có thể truy cập https://xrpunited.com  

Tiêu chuẩn XRP
Mục tiêu chính của trao đổi XRP United là: Tiếp tục cho một sự trao đổi tiền k